MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-1461
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par līdzekļu piešķiršanu ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaistes piemaksu personu vecumā no 60 gadiem pirmreizējās vakcinācijas pret Covid-19 prioritizēšanai īpaši augstas vīrusa cirkulācijas periodā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu personu vecumā no 60 gadiem vakcinācijas aptveres paaugstināšanu, Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 1 195 737 euro apmērā, 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu faktiski nepieciešamajā finansējuma apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.