Rīkojuma (grozījumu) projekts

21-TA-1742
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 227A., 229A., 232A., 236A., 242A. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 5.16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.16.3. reģistrēto autoostu un dzelzceļa staciju biļešu kasēs;"
1.2.
papildināt ar 5.16.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.16.3 reģistrētās autoostās un dzelzceļa stacijās, kurās tiek sniegti saimnieciskie pakalpojumi un nav iespējams organizēt epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto saimniecisko pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīgu nodalīšanu no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem saimnieciskajiem pakalpojumiem, sadarbspējīgo sertifikātu verifikāciju nodrošina pie saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas, kas darbojas epidemioloģiski  drošā vidē, ieejas.

 ";
1.3.
svītrot 5.20. apakšpunktu;
1.4.
izteikt 5.26.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.26.22. bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas vienlaicīgi var atrasties ne vairāk par 10 apmeklētājiem iekštelpās, katram apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un lietojot FFP-2 respiratorus. Pirms ieejas reliģiskās darbības veikšanas vietā, reliģiskā organizācija nodrošina katram apmeklētājam FFP-2 respiratoru;"
1.5.
izteikt 5.26.23. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.26.23. tiek nodrošināts, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē nenotiek vienlaikus ar pulcēšanos, kurā netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti;"
1.6.
papildināt ar 5.58.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.58.1 No 2021.gada 23.decembra Latvijas Republikā no Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas un Krievijas drīkst ieceļot personas (tai skaitā arī ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu), kas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā pēdējo 72 stundu laikā ir veikusi RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi antigēna testu un veiktā testa rezultāts ir negatīvs.";
1.7.
papildināt ar 5.58.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.58.2 5.58.1 apakšpunktā minētās personas, kas izmanto starptautiskā pārvadātāja transportlīdzekli, uzrāda pārvadātājam derīgu sadarbspējīgu sertifikātu papīra formā vai viedierīcē vai Covid-19 testēšanas pārskatu ar testēšanas rezultātu. Starptautiskais pārvadātājs vizuāli vai elektroniski pārbauda uzrādītā sadarbspējīgā testēšanas sertifikāta vai Covid-19 testēšanas pārskata derīgumu un atsaka iekāpšanu transporta līdzeklī, ja minētos dokumentus persona nevar uzrādīt.";
1.8.
papildināt ar 5.58.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.58.3 Ja 5.58.1 apakšpunkā minētā persona nav veikusi Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijas Republikā, tā veic Covid-19 testu nekavējoties pēc ieceļošanas Latvijas Republikā tuvākajā laboratorijā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā.";
1.9.
izteikt 5.61. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.61. šā rīkojuma 5.58.1 apakšpunktu un 5.59.2. apakšpunkta nosacījumi netiek piemēroti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 167. punktā noteiktajos gadījumos;"
1.10.
papildināt ar 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Šā rīkojuma 5.14. apakšpunktā minētais nosacījums attiecībā uz saimniecisko pakalpojumu sniegšanas un pasākumu organizēšanas laika ierobežojumu netiek piemērots no 2021.gada 31.decembra līdz 2022.gada 1.janvārim."
2.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds