Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 516
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 12. §)
23-TA-2017
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

7.2 panta piektās daļas 3. punktu, 8. panta pirmo daļu
un 15. panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 246. nr.; 2018, 220. nr.; 2019, 206. nr.; 2021, 243. nr.; 2022, 180. nr.; 2023, 14., 94. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2. piemaksu par nosacījumiem, kas saistīti ar amata (dienesta) specifiku (3. pielikums);".
2.
Papildināt ar 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.3. piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos."
3.
Papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersona, kura īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, saņem šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto piemaksu līdz 50 % no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes par laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. Piemaksas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka iekšlietu ministrs. "
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis