Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 968
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 16. §)
21-TA-793
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 ''Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības ''Privatizācijas aģentūra'' personā''
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 89. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 43., 93., 111., 125. nr.; 2013, 17., 76., 215. nr.; 2014, 47., 67., 109., 174., 231. nr.; 2015, 4., 128., 157., 162., 184., 228. nr.; 2016, 15., 50., 204. nr.; 2017, 37., 124., 138., 164., 198. nr.; 2018, 59., 137., 196. nr.; 2019, 7., 27., 42., 68., 88., 166. nr.; 2020, 41., 97., 126., 229. nr.; 2021, 23., 70., 155., 165. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 11. pielikumu ar 2962. punktu šādā redakcijā:
"2962. Ventspils novads 9874 002 0074 2,0000                                      "
2.
Svītrot 12. pielikuma 30. punktu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs