MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-26
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Olaines novadā nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai