MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-990
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2020.gadā""
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.