MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2433
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu kompensējamo Myasthenia gravis un citu mioneirālo patoloģiju zāļu kompensācijas apmēra palielināšanu no 75% uz 100%, Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumu par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2025. - 2027. gadam palielināšanu, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā un turpmāk ik gadu 15 551 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana”, un attiecīgi Finanšu ministrijai palielināt Veselības ministrijai bāzes izdevumus 2025., 2026. un 2027. gadam, vienlaicīgi samazinot resursus izdevumu segšanai un izdevumus budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana”.