Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 946
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 44. §)
21-TA-1585
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 9. punktu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 295 384 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistībā ar minētā rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu radušies laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. novembrim, tai skaitā Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksai par virsstundu darbu, piemaksām par dienesta (darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, komandējumiem (atbilstoši komandējumu laikam), ēdināšanai, apgādei ar dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, kā arī lai segtu patvēruma meklētāju uzturam un dienas naudai paredzētos izdevumus laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, no tiem:
1.1.
Valsts policijai – 124 682 euro;
1.2.
Valsts robežsardzei – 114 830 euro;
1.3.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 53 218 euro;
1.4.
Valsts drošības dienestam – 2 654 euro.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministre M. Golubeva