MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1531
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanai Latvijā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par rīcības komitejas 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanas uzraudzībai izveidi, lai sekmētu valsts pārvaldes sadarbību ar FIBA EuroBasket 2025 rīkotājiem, kā arī nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par tā sagatavošanas gaitu. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par rīcības komitejas izveidi.