MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-302
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.