Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 1
Rīgā 2022. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 4. §)
21-TA-1816
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 53. pantam atļaut finanšu ministram 2022. gadā palielināt apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 300 000 000 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību un vienreizējām valsts budžeta investīcijām.
2.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas palielināšanu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs