MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-383
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 484 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.