Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 587
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 17. §)
23-TA-2110
Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem
1.
Atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jomā neizlietoto finansējumu 270 553 euro apmērā, samazinot finansējumu budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" atlīdzībai un palielinot finansējumu:
1.1.
budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 163 528 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu uzturēšanu (preces un pakalpojumi);
1.2.
budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" 107 025 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (preces un pakalpojumi).
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis