Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 875
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 66. §)
21-TA-1727
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma
9.panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 108. nr.; 2011, 30. nr.; 2020, 36., 248. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:
"47. Grozījumi, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 105 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 36. nr.) un kuru spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī, stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns