MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2618
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums„Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestāžu īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem""
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto Informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai ziņojumā ietverto informāciju par situāciju Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecībā (Kalpaka ielā 1, Kuldīgā) un Izglītības un zinātnes ministrijai par būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma risinājuma gaitu informēt Ministru kabinetu, iesniedzot informatīvo ziņojumu.
 
3.
Lai augstas gatavības projektos, kas saistīti ar Covid-19 krīzes  pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, segtu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un nodrošinātu to pabeigšanu, atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali:
3.1.
no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi” 27 449 EUR apmērā, samazinot izdevumus līdzfinansējuma nodrošināšanai dalībai Eiropas skolās uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana” augstas gatavības projektu īstenošanai;
3.2.
no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.14.00 “Mācību līdzekļu iegāde” 61 164 EUR apmērā, samazinot izdevumus mācību līdzekļu iegādei uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana” augstas gatavības projektu īstenošanai;
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus apropriācijas pārdalei atbilstoši 3.1.un 3.2. apakšpunktā atbalstītajiem priekšlikumiem.
5.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par Latgales industriālā tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 30.jūnijam, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 30. septembrim un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim.
 
6.
Ņemot vērā 5. punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā plānoto, bet neapgūto finansējumu indikatīvi 568 329 EUR apmērā informatīvajā ziņojumā norādītajiem infrastruktūras objektiem 2023. gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma.