Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 954
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 81. §)
21-TA-1639
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 55. pantam atļaut finanšu ministram 2021. gadā palielināt apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 150 000 000 euro, lai nodrošinātu finansējumu valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību.
2.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas palielināšanu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs