Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 824
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 34. §)
21-TA-813
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 196., 205. nr.; 2014, 16. nr.; 2016, 14. nr.; 2018, 5. nr.; 2019, 255. nr.) šādu grozījumu:
1.1.
izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. 6. panta pirmajā daļā, 36. panta ceturtajā daļā, 37. panta otrajā, trešajā, ceturtajā un septītajā daļā, 58. panta piektajā daļā, 63. panta otrās daļas 3. punktā, 67. panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā un 68. panta pirmās daļas 6. punktā un otrās daļas 2. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs