Rīkojuma projekts

24-TA-971
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A.Rukam
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 20. panta trešo daļu, 22. panta otro daļu, 24. panta pirmās daļas 5. punktu un  25. panta trešo daļu piešķirt Valsts policijas priekšniekam  pulkvedim Armandam Rukam  ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi.

Ministru prezidente (paraksts*) E. Siliņa
Iekšlietu ministrs (paraksts**) R. Kozlovskis

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku
 
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds