Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 584
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 14. §)
23-TA-1997
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.1 panta pirmo daļu atļaut Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) nodot Ukrainai (Ukrainas Valsts policijai) bez atlīdzības šādu valsts kustamo mantu (kopējā bilances vērtība 35 237,87 euro):
1.1.
Valsts policijas grāmatvedības uzskaitē esošos četrus bezpilota gaisa kuģus (kopējā bilances vērtība 6 724,55 euro);
1.2.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta grāmatvedības uzskaitē esošos astoņus bezpilota gaisa kuģus (kopējā bilances vērtība 28 513,32 euro).
2.
Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumu Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā" 4. un 5. punktam:
2.1.
Valsts policijai sagatavot un parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktu par šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu Ukrainas Valsts policijai. Valsts policijas priekšniekam apstiprināt parakstīto nodošanas un pieņemšanas aktu;
2.2.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot un parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktu par šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu Ukrainas Valsts policijai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam apstiprināt parakstīto nodošanas un pieņemšanas aktu.
3.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam organizēt šā rīkojuma 1. punktā minētās valsts kustamās mantas nogādāšanu Ukrainā.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis