MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-699
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par starptautiskā līguma - Ziemeļatlantijas līguma - tulkojuma latviešu valodā precizējumiem"
1.
Pieņemt zināšanai tieslietu ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt informatīvā ziņojuma pielikumā pievienoto Ziemeļatlantijas līguma tulkojumu latviešu valodā (jaunā redakcijā).
3.
Valsts kancelejai sagatavot un iesniegt informatīvo ziņojumu, tā pielikumus un Saeimas Ārlietu komisijas lēmuma projektu Saeimas Ārlietu komisijai.