MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1823
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojums par blakus sūdzību lietā  Nr.A420270521
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420270521
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.