MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-869
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.