MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-851
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" īstenošanas termiņa kavējumu""
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijai nodrošināt kavētā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide"" 195. atskaites punkta “Mācību centra izveide” izpildi līdz 2025. gada 30. jūnijam un iesniegt atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2025. gada 14. jūlijam.