MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2082
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Pasaules Pasta savienības Ceturtajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem"
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Pasaules Pasta savienības Ceturtajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem".