MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2611
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023.gada budžeta apstiprināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.