MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-326
Noteikumu projekts "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.