MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-774
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0069
1.
 Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0069.
 
2.
Valsts kancelejai nostāju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
4.
Satiksmes ministrijai divu mēnešu laikā no likumprojekta “Elektronisko sakaru likums” spēkā stāšanās dienas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektā „Elektronisko sakaru likums” noteiktos Satiksmes ministrijas kompetencē esošos Ministru kabineta noteikumus, kas nepieciešami, lai Latvijas Republikas tiesību aktos pilnībā transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 21. decembra direktīvas Nr. 2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa (turpmāk - Direktīva Nr. 2018/1972/ES) izveidi prasības.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai divu mēnešu laikā no likumprojekta “Elektronisko sakaru likums” spēkā stāšanās dienas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektā „Elektronisko sakaru likums” noteiktos Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas kompetencē esošos Ministru kabineta noteikumus, kas nepieciešami, lai Latvijas Republikas tiesību aktos pilnībā transponētu Direktīvas Nr. 2018/1972/ES prasības.
 
6.
Aizsardzības ministrijai divu mēnešu laikā no likumprojekta “Elektronisko sakaru likums” spēkā stāšanās dienas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektā „Elektronisko sakaru likums” noteiktos Aizsardzības ministrijas kompetencē esošos Ministru kabineta noteikumus, kas nepieciešami, lai Latvijas Republikas tiesību aktos pilnībā transponētu Direktīvas Nr. 2018/1972/ES prasības.