Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 591
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 28. §)
23-TA-1887
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta ieņēmumus un izdevumus 1 082 001 euro apmērā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. septembra
rīkojumam Nr.
591
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2024.–2026. gadam (euro)