MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1397
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.