MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-784
Rīkojuma projekts "Programmas projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027.gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.