MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-807
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.