Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 868
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 52. §)
21-TA-511
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
5. panta pirmo daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 255. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Ja atbilstības novērtēšana saistīta ar izbraukumu ārpus Latvijas, dokumentu iesniedzējs sedz aģentūras amatpersonas ceļa (transporta) izdevumus līdz uzņēmumam un atpakaļ, izdevumus par vīzas noformēšanu, izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), veselības apdrošināšanas izdevumus un dienas naudu par šo noteikumu pielikuma 36. un 38. punktā, 39.2. un 39.8. apakšpunktā un 44. punktā minētajiem pakalpojumiem.";
1.2.
izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Aģentūra nacionālajā reģistrācijas, savstarpējās atzīšanas vai decentralizētajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām zālēm, kuras izplatītas Latvijā aptiekā vai ārstniecības iestādē, piemēro atlaidi 100 % apmērā no noteiktās zāļu pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas, ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:
10.1. apgrozījums iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 3000 euro;
10.2. realizācijas apjoms iepriekšējā gadā nepārsniedz 49 zāļu iepakojumus.";
1.3.
izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Aģentūra piemēro atlaidi 90 % apmērā no noteiktās summas bezpeļņas organizācijas, neatkarīgas ekspertu grupas, akadēmiskās vai zinātniskās institūcijas, ārstu profesionālās asociācijas vai individuāla pētnieka nekomerciāliem pētījumiem par šo noteikumu pielikuma 43., 45. un 46. punktā minēto pakalpojumu.";
1.4.
izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. 
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
868