MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-971
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A.Rukam"
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A. Rukam"

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


Ministru prezidente (paraksts*) E. Siliņa
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja (paraksts*) I. Gailīte

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu