Pavadvēstule

<<=TAP_NOS_PAK_DATUMS>>
2021-TA-1132
Valsts kanceleja
Par 2021-TA-1132

Izpildot 2021.gada 27.maija Ministru kabineta sēdes protokola nr. 44, 26.§ doto uzdevumu, Aizsardzības ministrija iesniedz tālākai virzībai precizēto likumprojektu „Par Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba “Ziemeļi” darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu”.

               Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorands par Daudznacionālā divīzijas štāba “Ziemeļi” darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu (turpmāk - Saprašanās memorands) stājas spēkā 2021.gada 7.septembrī (pēdējā paraksta datums). Latvijas Republikai Saprašanās memorands stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad rakstveidā SHAPE ir paziņots par šim nolūkam nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu, lai šis MOU stātos spēkā, t.i., pēc ratifikācijas Saeimā, par ko attiecīgi norādīts arī anotācijas I sadaļas 4.punktā.

               Aizsardzības ministrija nosūta Saprašanās memoranda kopijas angļu un franču valodā. Saprašanās memoranda apliecināta kopija (oriģināls deponēts Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā) tiks nodots glabāšanai Ārlietu ministrijai.   

Pielikumā: 1. AIManot_precizeta_111021_IMHQZiemeļi;

2. AIMlik_precizets_111021_IMHQZiemeļi;

3. AIMsl_111021_IMHQZiemeļi (līguma tulkojums latviešu valodā);

4. AIMss1_111021_IMHQZiemeļi (līgums angļu valodā);

5. AIMss2_111021_IMHQZiemeļi (līgums francu valodā);

6. AIMinf1_111021_IMHQZiemeļi (līguma kopija angļu valodā);

7. AIMinf2_111021_IMHQZiemeļi (līguma kopija franču valodā);

 

<<=TAP_AMATS#1>> <<=TAP_PARAKSTS#1>>