MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1239
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojumi lietā Nr. A420262921.
1.
Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420262921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā tiesā lietā Nr.A420262921.