Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 252
Rīgā 2022. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 19 35. §)
22-TA-936
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 522 000 euro, lai, pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, sniegtu atbalstu Ukrainas studējošajiem, akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, kas Krievijas Federācijas iebrukuma dēļ Ukrainā turpina studijas vai zinātnisko darbību Latvijā.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ labklājības ministrs G. Eglītis