MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1968
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatus"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.