MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-481
Informatīvais ziņojums "Par slimnīcu tīkla attīstību"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu slimnīcu tīkla attīstību, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" 2024. gadā (par periodu no 2024. gada maija līdz 2024. gada decembrim) ne vairāk kā 25 664 560 euro,  2025. gadā un turpmāk ik gadu 29 393 707 euro apmērā.
3.
Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2025. gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānotajām prasībām stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pamatprofiliem un pārskatītiem tarifiem, kuras plānotas ieviest ar 2026.gada 1. janvāri, nosakot katrā slimnīcā nodrošināmos veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešamos cilvēkresursus un materiāltehnisko nodrošinājumu (izmeklējumus), attiecīgi jautājumu par papildu valsts budžeta finansējumu 2026. gadam un turpmāk ik gadu skatīt likumprojekta par kārtējā gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma Nr.57 52.§ 59.punktu.
5.
Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2026. gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par slimnīcu sadarbības tīkla pilnveidošanu, atbalsta nodrošināšanu operāciju zāļu darbībai un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Specializētās medicīnas centra vietas noteikšanu veselības aprūpes sistēmā, attiecīgi jautājumu par papildu valsts budžeta finansējumu 2027. gadam un turpmāk ik gadu skatīt likumprojekta par kārtējā gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
6.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada sēdes protokollēmuma Nr.35 26.§ 33.punktu.