Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 780
Rīgā 2021. gada 30. novembrī (prot. Nr. 78 15. §)
21-TA-970
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 138. nr.; 2017, 178. nr.; 2018, 59. nr.; 2019, 197. nr.; 2020, 36. nr.; 2021, 70. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
"7.1 Specifiskā atbalsta kopējās izmaksās var iekļaut neattiecināmās izmaksas, nepārsniedzot 1 151 038 euro, kuras finansē no valsts budžeta līdzekļiem."
2.
Papildināt ar 30.1 punktu šādā redakcijā:
"30.1 Neattiecināmās izmaksas plāno šo noteikumu 23.1.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai, un tām piemēro tos pašus principus, kas noteikti šo noteikumu 28.1 punktā minētajā vienas vienības izmaksu metodikā pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām, un šo noteikumu 27. punktā noteikto netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām."
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns