Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
23-TA-1959
Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Izdarīt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 15. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2007, 9., 14. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 155., 193. nr.; 2010, 178. nr.; 2011, 117. nr.; 2013, 128., 188., 232. nr.; 2015, 227. nr.; 2016, 125. nr.; 2017, 203., 253. nr.; 2018, 36. nr.; 2019, 132. nr.; 2021, 97., 160.A nr.; 2022, 115., 211.A nr. ) šādu grozījumu:
Papildināt 2. pantu ar 3.daļu šādā redakcijā: 
"(32) Šā likuma noteikumi nav piemērojami, ja rotācijai atsavināmi valsts naftas produktu drošības rezervju krājumi. Valsts naftas produktu drošības rezerves atsavināmas ar publiskā iepirkuma līgumos paredzētu pienākumu pretendentiem patstāvīgi atjaunot naftas produktu drošības rezervju krājumus, lai uzturētu to derīguma termiņu līgumsaistību ietvaros, vai ar Enerģētikas likuma 72. pantā noteiktā pārvaldnieka lēmumu par iespējami augstāku cenu, ieskaitot līdzekļus uzkrāšanas fondā jaunu valsts naftas produktu drošības rezervju iegādei un uzturēšanai."
Likums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Ekonomikas ministrs V. Valainis