MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-3318
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.