MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1887
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.