MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-898
Rīkojuma projekts "„Par valsts nekustamā īpašuma bez adreses, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.