Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 570
Rīgā 2024. gada 9. jūlijā (prot. Nr. 28 66. §)
24-TA-1706
Par Jāni Citskovski
1.
Ņemot vērā pret Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski ierosinātās disciplinārlietas (ierosināta ar Ministru prezidenta 2024. gada 9. maija rīkojumu Nr. 2024/1.2.1-168 "Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Jāni Citskovski un atstādināšanu no amata") izmeklēšanā konstatētos faktus un norādītos apsvērumus (disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas 2024. gada 4. jūlija atzinums (Tieslietu ministrijas 2024. gada 4. jūlija pavadvēstule Nr. 1-8.1/105-IP)), kā arī pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31. panta otro daļu, atbalstīt disciplinārsoda – pazemināšana amatā uz laiku līdz trim gadiem – piemērošanu Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim.
2.
Saskaņā ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31. panta otro daļu pilnvarot Ministru prezidentu, pamatojoties uz šā rīkojuma 1. punktu, par Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36. panta otrajā daļā minētā disciplinārpārkāpuma izdarīšanu piemērot Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim disciplinārsodu, pazeminot J. Citskovski amatā un pārceļot viņu Valsts kancelejas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja amatā ar 2024. gada 11. jūliju uz laiku līdz 2027. gada 6. aprīlim.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ministru prezidentes vietā ‒ tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere