MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-897
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.