Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 835
Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 75 29. §)
21-TA-305
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu 270 000 euro apmērā pārskaitīšanai nodibinājumam "Kokneses fonds", lai nodrošinātu Saieta nama teritorijas labiekārtošanu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs