Dokumenta projekts

<<=TAP_NOS_PAK_DATUMS>>
21-TA-1741
13.12.2021.
C73650521
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai
rigas.vidzeme@tiesas.lv
Par civillietas Nr. C73650521 izskatīšanu bez Ministru kabineta pilnvarota pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdē

Ministru kabinetā ir saņemta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021. gada 13. decembra vēstule Nr. C73650521, kurā tiesa informē par civillietas Nr. C73650521 Sanitas Peičas sūdzībā par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību izskatīšanu attālināti mutvārdu procesā tiesas sēdē 2021. gada 23. decembrī plkst. 10.10 Microsoft Teams platformā.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 632. panta otrajai daļai sūdzību par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām sprieduma izpildīšanā izskata tiesas sēdē 15 dienu laikā, par tiesas sēdi paziņo parādniekam un piedzinējam, kā arī tiesu izpildītājam, bet šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

Atbildot uz minēto Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas vēstuli, Ministru kabinets lūdz tiesu civillietu Nr. C73650521 Sanitas Peičas sūdzībā par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību izskatīt bez Ministru kabineta pilnvarota pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdē.

Pielikumā: <<=NOSŪTĀMĀS_PAKOTNES_PIELIKUMI>>

<<=TAP_AMATS#1>> <<=TAP_PARAKSTS#1>>