MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1484
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto Noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Noteikumu projektu parakstīšanai.