MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2111
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikumu projekts stājas spēkā pēc Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam grozījumu apstiprināšanas Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā.