Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 813
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 19. §)
21-TA-172
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 163. nr.; 2016, 62. nr.; 2017, 46., 180. nr.; 2018, 49., 240. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 146. nr.; 2021, 129. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 114 906 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 15 114 906 euro."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis